- Prijslijst

De prijslijst

 

€ 30,50 Risico behandeling. ​(reumatische of diabetischevoet behandeling met nota voor de zorgverzekeraar)

€ 27,50 Basisbehandeling.​(nagels knippen en verzorgen, evt. eelt likdoorns en kloven verwijderen, nagels lakken en de voeten incremen.) tot 45min.

€ 23,50 Kortebehandeling.  ​(nagels knippen en verzorgen, evt een likdoorn,of 1 ingroeiende nagel. en de voeten incremen) tot 30min.

€ 20,00 Deeltijdbehandeling. ​(1likdoorn of ingroeiendenagel verwijderen of alleen nagels knippen) tot 20min.

€ 20,00 Nagelbeugelbehandeling. (dit is een vanaf prijs)

€ 5,00 Orthese. (dit is een vanaf prijs)

€35,00 voetreflex plus massage 45 min. tijdens mijn laatste studiejaar.

let op vanaf Juli 2020 zijn de kosten €55,- per voetreflex behandeling en vanaf dan kunt u mogelijk ook declareren bij uw zorgverzekeraar. (mits u verzekerd bent voor alternatieve zorg.)

€ 15,00 korte voetmassage (max 15 minuten)
€ 10,00 kinderconsult voor kinderen tot 12 of tm groep 8

+ €2,50 avondtoeslag of ambulant.

niet nagekomen of niet tijdig (24 uur tevoren) afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. prijzen gelden vanaf 1 Juni 2019 tot 1 juni 2020.

 

nagellak dient u zelf voor de behandeling te verwijderen! ik kan er wel nieuwe nagellak voor u opdoen. denkt u dan wel even aan uw slippers.

 

 
 

 

De behandelingsprijzen zijn inclusief BTW en kunnen zowel contant als per pin worden voldaan.

Cadeautip?!
Geef een cadeaukaart cadeau.
Deze kunt u kopen in de praktijk.

 

voetreflex massage

 

sinds November 2017 ben ik gestart met de HBO opleiding tot voetreflex therapeut bij Total health. ik hoop deze opleiding in de zomer van 2020 af te ronden. inmiddels hoef ik nog maar 1 jaar te volgen en hoop ik in September 2020 afgestuudeerd voetreflextherapeut te zijn. omdat ik in het 1e en 2e leerjaar de medische basiskennis HBO gevolgd heb kunt u vanaf het behalen van mijn voetreflex plus diploma de kosten van de voetreflex indienen bij uw zorgverzekeraar. u hebt hier wel een aanvullende zorgverzekerering voor nodig die alternatieve behandelingen vergoed. de vergoeding kan per verzekering verschillend zijn.

​wat is voetreflex?

​De voet weerspiegelt het gehele menselijke lichaam. Elk orgaan en elk lichaamsdeel zijn door energiestromen met een bepaald reflexgebied in de voet verbonden. Met massage van en druk op reflexpunten in de voet worden blokkades opgeheven en de doorbloeding van een bepaalde zone verbeterd. inmiddels heb ik al vele mooie massages mogen geven. en is dit een hele fijne extra manier geworden om u te kunnen helpen. Natuurlijk is het buiten dit ook gewoon heel fijn en ontspannend om een voetmassage te ontvangen. in Oktober 2019 ga ik zelfs stagelopen in een Chinees ziekenhuis in Bejing tijdens mijn15 daagse studiereis. u bent dan ook van harte welkom om te ervaren wat voetreflex plus voor u kan betekenen. een behandeling duurt ongeveer 45 minuten en kan ook in combinatie met een pedicurebehandeling geboekt worden. u dient dit wel van te voren aan te geven. ivm de benodigde tijd. 

​prijs €27,50 tijdens mijn 2e leerjaar. 

vanaf Augustus 2019 gaat de prijs omhoog naar 35,- omdat ik dan alweer mijn laatste leerjaar in ga. 

na het behalen van mijn diploma wordt de prijs €55,-

AVG verklaring

AVG verklaring Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat pedicure praktijk Woensel noord het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. pedicure praktijk Woensel noord verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die pedicure praktijk Woensel noord heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
pedicure praktijk Woensel noord begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft pedicure praktijk Woensel noord kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door pedicure praktijk Woensel noord zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 30-3-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

 

Pedicure praktijk Woensel noord  gaat ten alle tijden zorgvuldig met uw gegeven om en zal deze nooit aan derde geven.uiteraard kunt u de genoteerde gegevens ten alle tijden inzien. en worden de gegevens verwijdert als deze niet meer noodzakelijk zijn.

gegevens die wij onder andere van u verwerken zijn:voornaam, achternaam,geslacht,adres gegevens, telefoonnummer, email, BSN (in sommige gevallen is dit noodzakelijk voor vergoeding), uw gezondheid,het noteren en opnemen van uw voetklachten (op papier of digitaal)voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten.maar ook voor eventueel nemen van foto's van uw voetproblemen.zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andrre medische disiplines of instellingen.